Subsidieregeling voor led-verlichting bij sportclubs alweer uitgeput

LightingEurope blij met voornemen EU: ‘Led via EPBD-richtlijn verplichten’
2 maart 2017
Rozenkwekers: ‘50 procent hogere opbrengst door led-verlichting’
2 maart 2017
Show all

Subsidieregeling voor led-verlichting bij sportclubs alweer uitgeput

Er is in 2017 een dusdanig grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) dat deze in een recordtempo is uitgeput, te weten binnen 4 dagen na opening.

Sportclubs konden sinds 2 januari weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 was net als afgelopen kalenderjaar 6 miljoen euro. De belangstelling onder sportstichtingen en sportverenigingen voor de regeling was in 2016 zo groot dat na 3 weken het subsidieplafond bereikt werd.

Afgelopen week zijn binnen 4 dagen na openstelling al een kleine 500 aanvragen ingediend. De som van de aanvragen heeft daarmee het subsidieplafond bereikt. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals led-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

De ingediende aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet op voorhand zeker of deze nog toegekend kunnen worden.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op verduurzaming bij sportverenigingen en sportstichtingen. Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.