Start Gerjan Woelders – Accountmanager
11 juni 2021
All-Inn Verspreidingen
6 augustus 2021
Show all

Prijsstijgingen per 1 juli 2021

 

Het einde van de coronapandemie lijkt dichtbij. Er wordt volop gevaccineerd en de wereld gaat langzaam weer open. We krijgen weer vertrouwen en het lijkt erop dat we te maken gaan krijgen met een globale inhaalslag.

In onze markt is het gebruikelijk dat de vraag in het najaar enorm toeneemt. Daarbij komen nu een verwachtte schaarste van grondstoffen en eindproducten en beperkte beschikbaarheid van logistiek. Daarom is het goed om nu alvast te inventariseren wat u nodig heeft voor uw projecten. Beschikbaarheid van materialen maar dus ook eindproducten wordt belangrijker dan ooit. Want een werk maken zonder producten is natuurlijk erg lastig. De afgelopen maanden heeft de markt dit meermaals ervaren door bijvoorbeeld de stremming van het Seuzkanaal.

Wij spelen al geruime tijd in op de verwachtte aantrekkende vraag. Wij kunnen u helpen en u kunt op uw beurt ons helpen. Door nu alvast samen uw werken in kaart te brengen en de daarbij toe te passen producten te inventariseren en vast te leggen.

De vraag naar materialen en grondstoffen is onder druk van de pandemie al een tijd erg hoog en het aanbod laag. Dit leidt wereldwijd tot flinke prijsstijgingen. Naast de stijgende grondstofprijzen zien wij ook logistieke problemen ontstaan met als gevolg dat ook de transportprijzen tot recordhoogtes stijgen.

Door deze ontwikkelingen zijn wij dan ook genoodzaakt om onze prijzen per 1 juli 2021 te verhogen. U zult rekening moeten houden met prijsstijgingen van circa 10%. De definitieve prijslijst zal eind juni aan u worden toegestuurd. Alle bestellingen die geplaatst worden voor 1 juli 2021 zullen nog worden uitgeleverd tegen het huidige prijsniveau.

Het einde van de prijsstijgingen lijkt nog niet in zicht, daarom zullen wij u de komende periode hierover blijven informeren.

Benieuwd of dit impact heef op uw project? Neem contact met ons op voor advies!